skip to Main Content

  SPV Spółka z o.o.
ul. Ks. Antoniego Kani 38
76-248 Dębnica Kaszubska,
POLAND

  tel. +48 59 813 13 85
  fax +48 59 813 19 69

  Sąd Rejonowy w Gdańsku,
XVI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS: 0000131160; Kapitał zakładowy: 1 179 700,00 PLN

  NIP: 839-19-69-702
  Regon: 770852280

Podaj wynik, aby wysłać

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w tym formularzu oraz na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SPV Spółka z o.o. na podany powyżej adres e-mail.

Back To Top